Theta Healing

Theta Healing

Theta Healing, Vianna Stibal’ın iyileşemem denen kanser rahatsızlığını iyileştirip, binlerce insanı sağlığına kavuşmasına destek vermesi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra Vianna Stibal, Yüce Yaratıcı ile herkesin bağlantıda olduğunu ve herkesin kendi şifası için çok şey yapabileceğini anlatmak için, THETA HEALING yöntemini metodlaştırmıştır ve tüm Dünya’ya yayılmıştır.

Theta Healing Tekniği zihni bilinçli yönlendirmeyle yapılan bir meditasyon tekniğidir. İnsan var olduğu günden beri milyonlarca deneyim yaşamıştır. Tüm deneyimlerinden pozitif ve negatif çıkarımlarda bulunmuştur. Theta Healing Tekniği ile kısıtlanmış inançlarımızı temizler düşüncemizde olan negatif kayıtlarımızı , pozitif düşüncelere çevirerek ,hayatımızı yeniden yapılandırıp zihnimizde, bedenimizde, ruhumuzda  derin fiziksel rahatlamayı ve zihin açıklığını sağlarız. Vianna’nın savunmuş olduğu düşünce ile var olan her şeyin Yaratıcısı ile bağlantıya geçtiğimizde beyin dalgalarımız direk olarak Theta zihin haline geçmektedir. Kendi öz benliğimize kavuşturan bu teknik ile istediğimiz  her şeyi anda yeniden yapılandırabiliriz.

THETA HEALING TEKNİĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Theta Healing herkesin faydalanabileceği bir tekniktir. Theta healing tekniği ile kendi hayatını yeniden yapılandırmak isteyen herkes  çocuklar ve yaşlılarda da güvenle kullanılabilir.

“MUCİZENİN DOĞUMU” KİTABININ YAZARI VE JOHN OF GOD YETKİLİ REHBERLERİNDEN  

SABA DENİZ UZUN İLE
THETA HEALING EĞİTİMİ
DNA BASIC BİRİNCİ SEVİYE

THETA HEALING ile Mucizelere Hazır Olun!

THETA HEALING, Vianna Stibal’ın iyileşemem denen kanser rahatsızlığını iyileştirip, binlerce insanı sağlığına kavuşmasına destek vermesi ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra Vianna Stibal, Yüce Yaratıcı ile herkesin bağlantıda bağlantıda olduğunu ve herkesin kendi şifası için çok şey yapabileceğini anlatmak için, THETA HEALING yöntemini metodlaştırmıştır ve tüm Dünya’ya yayılmıştır.

Yaşadığımız hayat ve içinde bulunduğumuz tüm durumlar, duygu ve düşüncelerimizden ibarettir. İnsan var olduğu günden beri milyonlarca deneyim yaşamıştır. Tüm deneyimlerinden pozitif ve negatif çıkarımlarda bulunmuştur. Benzer deneyimler karşısına çıktığında, deneyim ayni sonucu vermeyecek olsa da, kişi eski hikayesini, diğer deneyimlerine de projekte etmiştir. Kısaca çekirdek inançlarımız ve duygularımız ne ise, bunları hayatımıza çeker ve yaşarız. Bilinçaltımız, negatif ve pozitifi ayırt edemez, ve yaşadığımız her duyguyu gerçeklik olarak hayatımıza çeker .

Bazı deneyimleri hiç yaşamasak bile, bilmeden atalarımızın bilgilerini ve yüklerini taşıyoruzdur. THETA HEALING tekniği, geçmiş deneyimlerimizin bizde yarattığı olumsuz durumları, engelleri, blokajları hızlıca tekrar yapılandırır. Kendi istediğimiz hayatı kurabilmemize yardımcı olur.THETA HEALING uygulayıcıları, kişilerin ruhsal, zihinsel, bedensel, duygusal dengesi ve sağlığı için farklı pencereler açabilir. Hayallerinizdeki kaliteli ve mutlu hayatı yaşayabilmeniz için size destek sunabilir.

Hatırlayalım ki HİÇBİR ŞEY KESİN DEĞİLKEN HER ŞEY MÜMKÜNDÜR.

THETA HEALİNG EĞİTİM BAŞLIKLARI

 • THETAHEALING Tekniği Nedir?
 • THETAHEALING Meditasyonu
 • DNA’nın 12 iplik aktivasyonu
 • Yaratıcının Koşulsuz Sevgi Enerjisi ile Bağlantı
 • Geçmiş ve Ruhsal İnanç Kalıplarını ortaya çıkarıp , değiştirilmesini öğrenmek
 • Geçmiş ve Ruhsal inanç Kalıplarını ortaya çıkarıp , değiştirilmesini öğrenmek
 • Seatonin ve Adrenalin Dengelenmesi
 • Ruh Eşleri
 • Ağır Metal ve Radyasyon Temizliği
 • Kararsız Ruhlar, Psişik Saldırılar
 • Yarada’nın Yasaları Çalışmaları
 • Sezgisel Yetenekleri Uyandırmak
 • Sözcüklerin ve Düşüncelerin Gücü
 • Beyin Dalgaları
 • Psişik Merkezler ve Çakralar
 • Çakralar
 • Özgür İrade , Birlikte Yaratım ve Gözlemlemek
 • Gözlemlemenin Gücü
 • Her şeyin Yaratıcısı Olduğu Alana Gidiş
 • Enerji Kesme
 • Şifa ve Grup Şifası
 • İnanç Çalışması
 • Dört İnanç Düzeyi
 • KAS Testi
 • HİS Çalışması ( His Nasıl Yaratılır, His Yüklemesi)
 • Kazma Çalışmaları
 • Yedi Varoluş Seviyesi
 • Koruyucu Melekler
 • Kararsız Ruhlar
 • Ruh Parçacıkları
 • Yaratım ve Gelecek
 • Gelecek Okuması
 • DNA’yı Değiştirmek
 • DNA Aktivasyonu
 • Fiziksel Geni Onarmak
 • Yaşlanma ile ilgili Genetik Programların Değiştirilmesi
 • Psişik Düşünce Kontrolü
 • Günlük Uygulanabilecek THETA HEALİNG MEDİTASYONU

SABA DENİZ UZUN İLE
THETA HEALİNG ADVANCED DNA
İLERİ SEVİYE EĞİTİMİ

THETA HEALING ile Mucizelere Hazır Olun!

THETA HEALİNG ADVANCED DNA  İLERİ SEVİYE

Bizde var olmayan, tanımadığımız, bilmediğimiz bir hissi hayatımızda yaratamayız. Elektromanyetik alanımız duygularımızın frekanslarına göre şekillenir ve kendi frekansımıza uygun olanı hayatımıza çeker ve deneyimleriz. Theta Basıc Eğitimde ağırlıklı olarak zihin alanımızla çalıştık, ADVANCE Eğitiminde zihin alanını yaratan duygularımızla çalışıyoruz…  Yedi Varoluş Seviyesini tüm boyutlarıyla öğrenip, deneyimleriz.. Theta Healing Uzman Uygulayıcı adayı şifa ve yaratımın önündeki Üç R’ler olarak adlandırılan Kızgınlık /Pişmanlık ve Reddedilme duygularının frekansını dönüştürmeyi öğrenir.  Eğitime katılan kişilere Vianna Stibal tarafından tanımlanmış his yüklemeleri yapılarak DNA’sı hizmet edebilme potansiyeline getirilir..

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Yedinci Seviye Yol Haritası
 • Şifalanma ve Topraklanma Çalışması
 • His Yaratımı
 • Yüklemelere
 • Ek Hisler& Programlar
 • Ölmeden Yaşamak& Hissetmek
 • Üç R ‘ler (Şifanın Önündeki Engeller)
 • Kızgınlık
 • Pişmanlık
 • Reddedilme
 • Ayrıntılı Varoluş Seviyeleri
 • Varoluş Seviyelerinin Denklemleri
 • Meditasyonlar
 • Temizlenecek Yeminler
 • Theta Advenced Seviyesi Teknikleri
 • İnisiasyonlar
 • Serbest –Gezen Hafızalar ( Free- Floating Memories)
 • Rahimdeki Bebeğe Sevgi Göndermek
 • Kırılmış Ruhu Onarmak
 • Yedinci Seviyeden İkinci Seviye ile Bağlantı Kurmak
 • Alıştırma : Atalarınızla Bağlantı Kurun
 • Organik Olmayan Maddeleri Temizleme
 • Yüksek Benlik ( Özbenlik) ile Konuşma
 • DNA 3 için Ön Şartlar
 • Kutsal Sayı Yedi
 • Sınıflar
 • Copyright
 • Eğitmen Değerlendirmesi
 • Sertifika

DIG DEEPER (DERİN KAZMA)

BELKİ DE KEDERİNİZ KADERİNİZ DEĞİLDİR

Theta Healing’de Derin Kazma Teknikleri bireye başarı, özgüven ve kişiliğinde denge kazanıp hedeflerine ulaşma konusunda gerekli bilgi ve derinliği gösterir. Derin kazma teknikleri ile içsel bilişinize ulaşır ve geçmiş deneyimlerinizdeki hayatınızı etkileyen hikayelerin sizi bilinçsizce yönettiğini görür, olaylara yaklaşım tarzınızı ve bakış açınızı değiştirerek kaderinizin değişimine şahitlik edersiniz. Başkalarının içsel işlevlerini derinlemesine anlamak için açık bir kalp ve yargısız zihin gereklidir. Siz DIG DEEPER Eğitiminde bolca kendinizle çalışarak nötr alandan danışanlarınıza kapsayıcı çalışmalar yapabilirsiniz.

Vianna Stibal tarafından diğer uygulayıcılık eğitimlerini almak için öncelikli olarak  Theta Healing Eğitimi DNA BASIC 1.seviye ADVENCED ve DIG DEEPER alınması şart koşulmuştur.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARIMIZ

 • KAZI ÇALIŞMASI
 • ENERJİ TESTİ
 • DİL ÇOKLU KİŞİLİK
 • KİM , NE NEREDE, NASIL VE NE ZAMAN
 • DEĞİŞTİRİLMEYEN İNANÇLAR
 • İZİN
 • BANDAJLAMA İNANÇ ÇALIŞMASI
 • KAZI ÇALIŞMASI YAPMA YÖNTEMLERİNDE SEKİZ KISA YOL
 • KORKU
 • İÇERLEME
 • YARATIM
 • GENETİK
 • GEÇMİŞ SEVİYE
 • İMKANSIZ
 • ZORLUKLARLA İLGİLİ İNANÇLAR
 • ERDEM İNANÇ ÇALIŞMASI
 • İRTİBAT

THETA HEALİNG  YARATIM & BEREKET

Theta Healing’de  Herşeyin Yaratıcısı ‘nın gücünü kullanarak fiziksel  olarak bir şeyin yaratımına şahit olabilme becerisini kazanırız. Her bir terim, düşünce ve bereket bizim hayatımızda yarattıklarımızla yansıma yapar. Her bir karar bizim yaratmak istediğimiz şeyin ayna yansımasında olur. Düşündüğümüz ve söylediğimiz şeyler bizim yarattıklarımızın kendi iyiliğimize veya kötülüğümüze olduğu hakkında direk etki yaratır. Eğer siz sürekli fakir olduğunuzu söylerseniz, fakir olursunuz. Eğer siz sürekli finansal olarak bereket içinde olduğunuzu söylerseniz , bereket içinde olursunuz.

Olumlu bir zihin içinde kalmak çok büyük önem taşır. Hayatınızda neyi yaşamak istediğinize karar verirken, en büyük meydan okuma gerçekten  ne  istediğinizi bilmektir. Birçok kişi hayatlarında ne istediklerini bilmezler; böylece onlar bunu hiçbir zaman yaratmazlar. Bazı insanlar kendilerinin hayatlarını yönlendirmeleri  yerine,  hayatlarının onları yönlendirdiklerini düşünürler. Bu kişiler akış içindedirler ve ne olacağını görmek için beklerler. Gerçekte biz kendi realitemizi yaşamaktayız ve dünyanın sunabileceğinin en iyisini yaşamak mümkündür. Ama ilk önce hayatınızda ne istediğinize karar vermeniz gerekir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARIMIZ

 • Yaratıcı Enerjiyi Kullanma
 • THETA Durumunda Hayal Ettiklerinizi Gerçekleştirmek

BLOKAJLAR

 • Pişmanlık
 • İçsel Kızgınlıklar

BLOKAJLARINIZI KALDIRMAK İÇİN TEKNİKLER

BEREKET LİSTESİ

 • Belirlenmiş Niyetler
 • Büyük Fikirler
 • Etrafınızdaki Kişilerle Çalışmak
 • Kutsal Zaman
 • Sınırlar
 • Plan
 • Geleceğinizi Hatırlamak
 • Daha bir çok THETA HEALİNG interaktif çalışmamız

Kurumumuzda yapılan tüm çalışma ve verilen danışmanlık hizmetlerinde kişiye tıbbi teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi mutlaka, bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair ve tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız. 

Başa dön tuşu
× Bize Yazın