Kuantum Terapi

Kuantum Terapi

Eğitim Süresi : (7 gün – 56 Saat)

Kuantum atom altı parçacıklarının incelenmesi ile açığa çıkmış bir kuramdır. Kuantum kuramının iki ayrı yönden görüntüsünü görebiliriz. Fizik bilimi içinde matematiksel temele dayanan ve bu kuramdan türeyen standart parçacık modeli.

Kuantum kuramın felsefi ve yaşamdaki etkileri üstüne oluşan kuantum gerçekçiliği.

Kuantumun güncel gerçekçiliği ile ilişkisini anlamak için mikro âlemin gerçekliliğini anlamamız gerekir. Bir yerde bu mikro dünyayı, var olmayı anlamak demektir…

Kuantum matematiksel bir kuram olsa da bize görünen yüzü varsayımlarımızı ve ön kabullerimizi temelden sarsacak özellikler içerir. Zaman- mekân anlayışımızın, şuur ve madde ilişkisinin ve ışığın yapısına şimdiye kadar olan bakış açımızın dışında bilgiler sunarak madde ve gerçekçilik bilincimiz de devrim yaratmıştır…

Kuantum kelime olarak, bilim adamlarının laboratuvarlarda, ışığı incelerken ışık parçacıklarına verilmiş bir adıdır. Işık akarken minik parçacıklar halinde yayılır ve bu parçacıklar ”Kuant” lar olarak adlandırılır.

Işığın peş peşe dizilmiş foton kuşaklar oluştuğu ve aynı zamanda dalgalar halinde aktığı laboratuarlarda da kanıtlanmıştır. Son araştırmalar ışığın hem dalga hem parçacık özelliğinde bir yapı oluşturmuş olduğunu ve şimdiye kadar klasik mantık anlayışımızdan farklı bir oluş halini kuantum fiziğinde bize göstermiştir.

Klasik anlayış hem dalga, hem parçacık özelliği bir nesnenin taşıyamayacağını söyler ama artık Kuantum fiziği hem ışığın hem tüm nesnelerin dalga frekansları ile parçacıklardan oluştuğunu kanıtlamıştır. Dalga yapısının gereği olarak akan bir sonsuzluğu, parçacık ise sınırlı ve sonu olan bir yapıyı gösterir. Bu varsayımdan yola çıkarak “heplik ve hiçliğin birleştiği alan bizim içimizdeki kuantum alanıdır” diyebiliriz.

Kuantum kuramı bize farklı bir gerçekçilik sunar, her şey olma olasılığı ile birlikte yapabileceklerimizin sınırsızlığına tanık eder bizi. Beş duyu ile algıladığımızın dışında bir algı haline geçmenin temeli kuantum algı ile oluşur.
Kuantum deneyimleriyle varlığı beş duyunun üstünde hissetmenin bir yolunu öğrenebilirsiniz. Boşluk, zamansızlık ve parçacıkların dansı ile yaşamın ahengini yakalayabilir ve bunun hazzı ile öğrenmenin keyfini yaşarken yaşamınızda istediğiniz yeni yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz.

Kuantum eğitiminde şimdiye kadar yaşadığınız gerçekliliğin ve kalıplaşmış düşüncelerin dışına yolculuk yapacaksınız. Mümkün olabileceğini kabul ettiğinizin dışında her şeyin değiştirebilme gücünü yepyeni bir yolla öğreneceksiniz. Boşluğun hissi, zamansızlığın hazzı ve parçacık bazında Kuantum deyiminin sihirli yolları ile yaşamı bambaşka gözlemleyeceksiniz. Kuantum alanındaki farkındalıkla, gözlemlerinizle, bulgularınızla yepyeni uygulamalarla değişim ve dönüşüm alanı yaratacaksınız.

Aklın işleyiş sürecine tanıkla, düşüncelerin akışından ayrı kalma duygusunu keşfedin.

Koçlukta Kuantum Terapi İçeriği

 • Kuantum Nedir?
 • Kuantum ve İnsan
 • Fizikteki Kuantum
 • Kuantum Teorisinin Felsefesi
 • Kuantumun Tarihi
 • Kuantumu Dünyaya İlk Tanıtan Üç Bilim Adamı ve Yaklaşımları
 • Gözlem ve Tanıklıkla Kuantumun Gelişimi
 • Quark: Maddenin En Küçük Yapı Taşı
 • Determinizm
 • Ontoloji / Varlık Felsefesi
 • Kuantumun 7 Sihirli Yolu ve Gizemli Yolculuğumuzun Başlangıcı
 • Kuantum Kuramı
 • Olasılık Kavramı
 • Young Deneyi
 • Paralel Evrenler
 • Kuantum ve Bilim
 • Kuantumun İnsan Gelişimindeki Yeri
 • Kuantum Deneyiminin Yedi Farklı Yönü
 • Kuantum Eğitim ile Amacımız ve Etkileri
 • Mucize Oyunları ile Kuantum Deneyimleri ve Parçacıklar İçinde Gizemli Yolculuklar
 • Yaşam Koçluğunda Kuantum’un Yeri, Kullanımı ve Terapi Teknikleri

Başa dön tuşu
× Bize Yazın